top of page
NEN-2991

Om de risico's van asbest(stof) in gebouwen objectief in kaart te kunnen brengen, wordt de NEN2991 gehanteerd. Wanneer een asbestonderzoek volgens deze NEN-norm wordt uitgevoerd, kan objectief een uitspraak worden gedaan over de risico's van het asbest.

 

Deze onderzoeken worden verricht indien er een vermoeden is van een risicovolle asbesttoepassing. Bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen. Andere situaties waarbij dit onderzoek wordt ingezet, is na asbestcalamiteiten en branden.

 

Asbest Solutions werkt samen met geaccrediteerde laboratoria voor het nemen èn analyseren van monsters conform de NEN2991.

Dit zijn bijvoorbeeld lucht- en kleefmonsters. Met behulp van de Elektronen Microscoop worden de monsters op de aanwezigheid van gevaarlijke asbestvezels onderzocht.

 

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een uitgebreid rapport en wordt digitaal aan de opdrachtgever verstrekt.

bottom of page