top of page
Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en tot kort ook nog in Canada.

 

Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

- de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest)

- de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet

  (groen).

Waar kan je asbest tegenkomen?

Asbest is tot in de jaren tachtig veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen:

het is sterk, brandwerend, slijtvast, isolerend en was bovendien goedkoop. Voor een duidelijke uitleg kijk op onze videopagina.

 

Asbest komt voor in vele toepassingen. Naar schatting 80% van alle asbest is toegepast in de bouw en verreweg het meeste in de vorm van asbestcementproducten. Ongeveer 70% van de asbestcement golfplaten zijn toegepast in de agrarische sector. Buiten de bouw is asbest toegepast in o.a. remvoeringen en koppelingsplaten van oude auto’s, in treinen, schepen, procesinstallaties, gas- en waterleidingbuizen, wegen, ouderwetse plantenbakken en diverse consumentenproducten.

Hieronder treft u een klein overzicht van verschillende asbesttoepassingen. Deze voorbeelden dienen om een indruk te krijgen van de verschillende toepassingen.

  • Asbestcement: golfplaten, vlakke beplating, buizen, leidingen, schoorstenen, plantenbakken

  • Spuitasbest: isolatie om leidingen, wandisolatie, isolatie in boten/schepen

  • Isolatielagen: isolatie in installaties, fornuizen, enz.

  • Asbest in vloerbedekkingen: vloerzeil, colovinyltegels

  • Koordtoepassingen: koord toegepast bij de afdichting van rookgasafvoeren op schoorstenen, leidingdoorvoeren, kachelruitjes en -deurtjes, in dilatatievoegen, als pakkingkoord, pijpisolatie en sponningen.

  • Asbest in gebruiksproducten: asbest is in vele producten gebruikt zoals plantenbanken, in liftinstallaties en nog veel meer.

Handige links:

: Ascert is de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest.

: site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met veel informatie over asbest.

: site met overzicht van veel voorkomende asbesttoepassingen met benaming, fabrikanten, enz.

: site over wetgeving waaronder het asbestverwijderingsbesluit en bouwbesluit.

: site over de subsidieregeling voor agrarische bedrijfen "Asbest eraf, Zonnepanelen erop.

bottom of page