top of page
Historie

Asbest Solutions is in januari 2009 opgericht door Michèl en Esther den Houdijker.

Door jaren ervaring in de wereld van aannemerij, sloopwerkzaamheden en asbestsaneringen heeft Asbest Solutions enorm veel expertise opgedaan en een groot netwerk opgebouwd van mensen werkzaam in deze en aangrenzende sectoren. 

Toen het idee werd ontwikkeld dat bepaalde zaken beter, effectiever en efficiënter konde verlopen, is Asbest Solutions daarop ingesprongen.

 

Inmiddels is de mooie, nieuwe locatie, Tjalk 15E te Bodegraven betrokken om verdere groei te kunnen faciliteren. De pijlers van Asbest Solutions zijn:

  • Asbest inventarisaties;

  • NEN-2991 risicobeoordelingsonderzoeken;

  • Projectbegeleiding bij asbest verwijdering;

  • Projectbegeleiding bij sloopwerken;

  • Asbest calamiteiten oplossen;

  • Leveren c.q. plaatsen van gekwalificeerd personeel.

 

De organisatie maakt nog steeds een behoorlijke groei door. Er is zeer veel vraag naar ons soort bedrijven, omdat tot ver in de jaren negentig in gebouwen en andere bouwwerken veel asbest verwerkt is. Echter, asbest staat op een lijst van stoffen die de gezondheid van mensen ernstig schaden.

 

Om die reden wordt bij elke verbouwing, sloop of verandering aan bouwwerken gekeken of asbest verwerkt is. Omdat in Nederland zeer veel wordt verbouwd en gesloopt, is dus de vraag naar experts op dit gebied erg groot. Wij zien de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet.

bottom of page