top of page
Calamiteitenservice

Asbest Solutions heeft een 24 uur calamiteitenservice. Een calamiteit kan verschillen van asbest vrijgekomen bij brand tot onvoorzien aangetroffen asbest tijdens sloopwerkzaamheden. Elke calamiteit vergt een eigen aanpak.

 

Wanneer zich een calamiteit voordoet zal er snel en deskundig opgetreden moeten worden. Dit ter veiligheid van iedereen. Vaak moet de "normale"  gang van zaken zo snel mogelijk weer hervat worden.

 

Asbest Solutions is snel ter plaatse om mogelijke risico’s in kaart te brengen en gevaren voor de volksgezondheid tot een minimum te beperken. Hierdoor kunnen belanghebbenden snel op de hoogte worden gesteld en gaat er geen tijd verloren.

Bouw & Calamiteiten Herstel

24 uur per dag bereikbaar - bel: 06-21551738 

bottom of page