Calamiteitenservice

Asbest Solutions heeft een 24 uur calamiteitenservice. Een calamiteit kan verschillen van asbest vrijgekomen bij brand tot onvoorzien aangetroffen asbest tijdens sloopwerkzaamheden. Elke calamiteit vergt een eigen aanpak.

 

Wanneer zich een calamiteit voordoet zal er snel en deskundig opgetreden moeten worden. Dit ter veiligheid van iedereen. Vaak moet de "normale"  gang van zaken zo snel mogelijk weer hervat worden.

 

Asbest Solutions is snel ter plaatse om mogelijke risico’s in kaart te brengen en gevaren voor de volksgezondheid tot een minimum te beperken. Hierdoor kunnen belanghebbenden snel op de hoogte worden gesteld en gaat er geen tijd verloren.

Bouw & Calamiteiten Herstel

24 uur per dag bereikbaar - bel: 06-21551738 of 0172-578630

Wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Vraag een asbestinventarisatie aan op onze contact pagina.

  • Logo Normec

Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070050​

Bezoekadres

Tjalk 15E, 2411 NZ  Bodegraven

Telefoon

T: (0172) - 57 86 30

  • Linkedin.png
  • Pinterest.png
  • Twitter.png
  • Facebook.png